Thông tin liên hệ
- Ông Vũ Quốc Thành – Trưởng Ban tổ chức Ngày ATTT Việt Nam 2018
    Email: ngayattt2018@vnisa.org.vn

- Bà Trần Thị Kim Phượng – Thường trực Ban tổ chức Ngày ATTT Việt Nam 2018
    Email: kimphuong@vnisa.org.vn; Mobile: 091 237 6605

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hải – Trợ lý truyền thông Ban tổ chức
    Email: hainttt@vnisa.org.vn; Mobile: 097 505 1435

- Văn phòng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam
    Tầng 2, 155 An Trạch – Đống Đa – Hà Nội
    Tel: 024 6290 1028; Email: info@vnisa.org.vn; Website: http://vnisa.org.vn