Thành lập Ban tổ chức cuộc thi quốc gia “Sinh viên với An toàn thông tin 2017”
Danh sách Ban Tổ chức như sau:

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Chức danh

1

Ông Vũ Quốc Thành

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hiệp hội VNISA

Trưởng Ban

2

Ông Tô Hồng Nam

Phó Cục trưởng Cục CNTT, Bộ GDĐT

Phó Trưởng Ban

3

Ông Nguyễn Huy Dũng

Phó Cục trưởng Cục ATTT, Bộ Thông tin và Truyền thông

Phó Trưởng Ban

4

Ông Nguyễn Trọng Đường

Giám đốc Trung tâm VNCERT, Bộ TTTT

Ủy viên

5

Ông Nguyễn Văn Thành

Phó Trưởng phòng thi đua khen thưởng – Bộ GDĐT

Ủy viên

6

Ông Nguyễn Quang Thanh

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tp Đà Nẵng, Ủy viên BCH VNISA

Ủy viên

7

Ông Ngô Vi Đồng

Phó Chủ tịch VNISA, Chủ tịch Chi hội VNISA phía nam

Ủy viên

8

Ông Hoàng Thế Hưng

Giám đốc CNTT, Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel

Ủy viên

9

Ông Vũ Quốc Khánh

Ủy viên Ban Chấp hành VNISA

Ủy viên

10

Ông Nguyễn Thế Bình

Tổng Giám đốc Công ty CP Netnam

Ủy viên

11

Ông Nguyễn Chí Thành

Chánh văn phòng VNISA

Ủy viên

12

Ông Đặng Hải Sơn

Trưởng chi nhánh VNCERT miền trung

Ủy viên


Xem thêm văn bản tại đây