Các phát biểu và tham luận tại buổi chiều hội thảo ATTT 2017
1. Bảm đảm An toàn thông tin theo cấp độ: Từ chính sách tới giải pháp

Báo cáo về triển khai An toàn thông tin theo cấp độ
Ông Nguyễn Huy Dũng – Phó cục trưởng Cục An toàn thông tin

An toàn cho công nghiệp 4.0
Mr. Lum Soong Chee  - Checkpoint

Phòng chống tấn công từ nội bộ các doanh nghiệp, tổ chức
Ông Bùi Đình Cường - SecurityBox

Các rủi ro trong giao dịch ngân hàng trực tuyến
Bà Vũ Hương Mai, Trưởng Phòng Quản lý Rủi ro Hoạt động  - Vietcombank

Hệ thống giám sát, chống thất thoát dữ liệu và diệt phần mềm gián điệp dựa trên truy vấn tên miền độc hại trên mạng TSLQS
Ông Nguyễn Tùng Hưng – Phó Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm ATTT, Cục CNTT – BQP

ViKo-EPS: chìa khóa cho bảo mật thiết bị đầu cuối
Mrs. Yubin Choi - Member of Global Team, Jiran

Tình tiết và bài học từ một số sự cố tấn công APT/Lessons and stories from APT incidents
Ông Đặng Bruce –Veramine Inc.

2. An toàn thông tin cho thành phố thông minh

Bảo đảm ATTT trong Chiến lược phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam
Trần Minh Tuấn – Phó Viện trưởngViện Chiến lược TT&TT

Phân tích thông minh trong thành phố thông minh
Mr. Jitson Ong - CyberArk

Định hướng lựa chọn công nghệ bảo mật trong triển khai Thành phố thông minh
Ông Nguyễn Hiệp – Chuyên gia  PaloAlto Netowrks

ATTT cho IoT: Tầm nhìn có vai trò nền tảng
Mr Michael Lafuente - Systems Engineer - APAC at ForeScout Technologies

Báo cáo về việc ứng cứu sự cố máy tính Quốc Gia
Ông Trần Phương Nam - VNCERT

Hệ sinh thái bảo mật All-in-one dùng chip nhúng trong các thiết bị IoT, AI… với CM4.0
Ông Lê Minh Quốc, Giám đốc Kỹ thuật, MK Smart