Hồ sơ tài trợ sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018

Chuỗi sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018 gồm các hoạt động:

- Hội thảo, triển lãm quốc tế

- Cuộc thi quốc gia Sinh viên với An toàn thông tin 2018;

- Điều tra thực trạng về ATTT trên phạm vi toàn quốc;

- Bình chọn danh hiệu “Sản phẩm An toàn thông tin chất lượng cao” và “Dịch vụ An toàn thông tin tiêu biểu” 2018;

- Khoá đào tạo nâng cao về ATTT trong thời gian 02 ngày.


Thông tin về các hoạt động và nội dung tài trợ có trong hồ sơ kèm theo:

– Hồ sơ tài trợ bản Tiếng Việt
– Hồ sơ tài trợ bản Tiếng Anh