Các gói tài trợ Hội thảo - Triển lãm
Các gói tài trợ Hội thảo - Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018

1

Tài trợ Chính (01 nhà tài trợ duy nhất)

2

Tài trợ Vàng (tối đa 05 nhà tài trợ)

3

Tài trợ Bạc (tối đa 10 nhà tài trợ)

4

Đồng tài trợ

5

Tham gia trưng bày triển lãm

6

Tài trợ Tiệc trưa (01 nhà tài trợ)

7

Tài trợ Tiệc tối (01 nhà tài trợ)

8

Tài trợ Lucky draw (điện thoại, máy tính bảng, …)

9

Quà tặng cho khách tham dự (quà do nhà tài trợ chuẩn bị)


Chi tiết nội dung tài trợ xin xem thêm trong hồ sơ tài trợ