Hội thảo Ngày An toàn thông tin Việt Nam các năm trước
 Ngày ATTT Việt Nam 2017
   
  Ngày ATTT Việt Nam 2016
     
Chủ đề: An toàn thông minh trong thế giới kết nối mới
Ngày hội thảo: 01/12/2017
Địa điểm: Ks Lotte, 54 Liễu Giai, Hà Nội

Download Báo cáo sự kiện
 
  Chủ đề: Kỷ nguyên mới của an ninh mạng
Ngày hội thảo: 02/12/2016
Địa điểm: Ks Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Download Báo cáo sự kiện

 Ngày ATTT Việt Nam 2015
    Ngày ATTT Việt Nam 2014
     
Chủ đề: Xu hướng phá hoại tàn khốc của tấn công mạng hiện đại
Ngày hội thảo: 01/12/2015
Địa điểm:
Ks Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội
 
Download Báo cáo sự kiện
 
  Chủ đề: An toàn, an ninh thông tin và chủ quyền quốc gia
Ngày hội thảo: 04/12/2014
Địa điểm: Ks Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Download Báo cáo sự kiện

 Ngày ATTT Việt Nam 2013
    Ngày ATTT Việt Nam 2012
     
Chủ đề: Thể chế hóa an toàn thông tin – Con đường tất yếu của sự phát triển xã hội thông tin hiện đại
Ngày hội thảo: 21/11/2013
Địa điểm:
Ks Melia, 44b Lý Thường Kiệt, Hà Nội
 
Download Báo cáo sự kiện
  Chủ đề: Chung tay xây dựng hạ tầng thông tin an toàn vì chủ quyền số quốc gia
Ngày hội thảo: 23/11/2012
Địa điểm:
Ks Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội
 
Download Báo cáo sự kiện