NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2018

"AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ THIẾT BỊ THÔNG MINH"
Thứ Năm, ngày 13/8/2020
 
Bình chọn

Thư mời tham gia chương trình bình chọn sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin 2016

Cập nhật lúc: 09:28:08 AM, 18/10/2016

Bình chọn “Sản phẩm An toàn thông tin chất lượng cao và dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu năm 2016”

Được sự phối hợp của các cơ quan quản lý Nhà nước với chuyên ngành về An toàn thông tin và các đơn vị liên quan, Hiệp hội ATTT Việt Nam tổ chức bình chọn danh hiệu “Sản phẩm An toàn thông tin chất lượng cao và dịch vụ an toàn tiêu biểu năm 2016”, nhằm khuyến khích tôn vinh và định hướng thị trường cho các sản phẩm an toàn thông tin chất lượng và dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu của Việt Nam. Theo quy chế đã được ban hành tại quyết định Số 27 /2016/QĐ VNISA ngày 05 tháng 08 năm 2016.

Ban tổ chức chương trình bình chọn “Sản phẩm An toàn thông tin chất lượng cao và dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu năm 2016” trân trọng kính mời Quý tổ chức/doanh nghiệp đăng ký sản phẩm ATTT và dịch vụ của mình tham gia lần bình chọn, đánh giá và công nhận danh hiệu năm 2016.

Thời hạn cung cấp hồ sơ:

- Gửi tối thiểu đăng ký tham gia chương trình bình chọn (mẫu 01) và Bản tóm tắt thông tin cơ bản về tổ chức/ doanh nghiệp (mẫu 02) trước ngày 20/09/2016
- Hồ sơ hoàn thiện (đầy đủ 2 bản cứng và bản mềm qua email) gửi về văn phòng VNISA số 155 An Trạch – Đống Đa – Hà Nội trước ngày 20/10/2016

TM BAN CHẤP HÀNH
PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký)

TS. VŨ QUỐC THÀNH


In bài này 

Các tin khác

 
Đơn vị bảo trợ
MIC
Đồng tổ chức
.
VNISA AIS

Cyber Comman 86 VNCERT


CÁC NHÀ TÀI TRỢ 2018

TÀI TRỢ CHÍNH: Cuộc thi SV với ATTT

TÀI TRỢ BÌNH CHỌN

TÀI TRỢ VÀNG

TÀI TRỢ BẠC

ĐỒNG TÀI TRỢ

THAM GIA GIAN HÀNG

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG