NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2018

"AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ THIẾT BỊ THÔNG MINH"
Thứ Năm, ngày 13/8/2020
 
Bình chọn

Kế hoạch bình chọn, đánh giá sản phẩm và dịch vụ ATTT năm 2017

Cập nhật lúc: 09:44:19 AM, 20/09/2017

Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch bình chọn, đánh giá sản phẩm và dịch vụ ATTT năm 2017

Các nội dung chính của kế hoạch như sau:

1.  Đối tượng đánh giá: Sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin (ATTT) của các doanh nghiệp trong nước

2.  Hình thức đánh giá: Hội đồng các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực ATTT  Bình chọn sản phẩm ATTT chất lượng cao và dịch vụ ATTT tiêu biểu của năm 2017 trên cơ sở hồ sơ đăng ký và kết quả đánh giá của các chuyên gia từ 3 phòng thí nghiệm có uy tín trong lĩnh vực ATTT (gồm: Phòng Thí nghiệm trọng điểm ATTT quốc gia – Cục CNTT, BQP; Phòng thí nghiệm của Ban Cơ yếu CP và Phòng thí nghiệm của Trung tâm VNCERT).

3.  Đơn vị chủ trì:            Hiệp hội ATTT Việt Nam,

4.  Đơn vị phối hợp:        Cục ATTT và Trung tâm VNCERT – Bộ TTTT

5.  Quy chế bình chọn và Mẫu biểu đăng ký bình chọn sản phẩm, dịch vụ ATTT do Hiệp hội VNISA ban hành (có văn bản kèm theo)

6.  Kế hoạch triển khai:

Số TT

Thời gian

 Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

15/9 - 30/9

Họp bàn thống nhất kế hoạch, nội dung đánh giá

VNISA và Cục ATTT

 

2

01/10 - 05/10

Gửi hồ sơ mời các doanh nghiệp đăng ký bình chọn sản phẩm, dịch vụ ATTT qua email

VNISA

Cục ATTT

3

05/10 - 10/10

Họp báo công bố kế hoạch bình chọn Sản phẩm ATTT chất lượng cao và dịch vụ ATTT tiêu biểu năm 2017

VNISA và Cục ATTT

 

4

01/10 - 15/10

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký

VNISA

Cục ATTT

5

10/10 - 20/10

Hội đồng bình chọn đánh giá tình hình hồ sơ, thông nhất thang điểm đánh giá theo các tiêu chí đã quy định, phân công thẩm định hồ sơ, đánh giá chấm điểm kỹ thuật các sản phẩm và dịch vụ ATTT

Hội đồng bình chọn

VP VNISA

6

20/10 - 15/11

Các nhóm chuyên gia thuộc Hội đồng và các tổ KT đánh giá, chấm điểm AP, dịch vụ

Các tổ KT

VP VNISA

7

15/11 - 20/11

Hội đồng họp phiên toàn thể đánh giá kết quả bình chọn

Hội đồng bình chọn

 

8

20/11 - 25/11

In giấy chứng nhận SP ATTT chất lượng cao, dịch vụ ATTT tiêu biểu 2017

VP VNISA

 

9

01/12

Tổ chức công bố kết quả bình chọn tại Hội thảo Quốc tế nhân sự kiện “Ngày ATTT Việt Nam 2017”

VNISA và Cục ATTT

 

Tổ chức gian hàng giới thiệu các SP, DV được bình chọn

Tiếp xúc và trả lời phỏng vấn của báo chí

VP VNISA + các doanh nghiệp

 


In bài này 
 
Đơn vị bảo trợ
MIC
Đồng tổ chức
.
VNISA AIS

Cyber Comman 86 VNCERT


CÁC NHÀ TÀI TRỢ 2018

TÀI TRỢ CHÍNH: Cuộc thi SV với ATTT

TÀI TRỢ BÌNH CHỌN

TÀI TRỢ VÀNG

TÀI TRỢ BẠC

ĐỒNG TÀI TRỢ

THAM GIA GIAN HÀNG

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG