NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2018

"AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ THIẾT BỊ THÔNG MINH"
Chủ Nhật, ngày 12/7/2020
 
Đào tạo ATTT

Khóa đào tạo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2017

09:56 | 14/06/2018

Trong 2 ngày 9 - 10/11/2017, khóa đào tạo an toàn thông tin nâng cao dành cho cán bộ kỹ thuật của các cơ quan, doanh nghiệp với chủ đề “Các kỹ thuật săn tìm và xử lý mã độc gián điệp trên nền tảng Windows” đã được tổ chức tại Hà Nội.

Khóa đào tạo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2016

10:06 | 10/11/2016

Trong khuôn khổ sự kiện, còn triển khai nhiều hoạt động khác nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về ATTT, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về ATTT và khuyến khích quảng bá việc ứng dụng, phát triển CNTT một cách bảo mật và an toàn


 
Đơn vị bảo trợ
MIC
Đồng tổ chức
.
VNISA AIS

Cyber Comman 86 VNCERT


CÁC NHÀ TÀI TRỢ 2018

TÀI TRỢ CHÍNH: Cuộc thi SV với ATTT

TÀI TRỢ BÌNH CHỌN

TÀI TRỢ VÀNG

TÀI TRỢ BẠC

ĐỒNG TÀI TRỢ

THAM GIA GIAN HÀNG

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG