NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2018

"AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ THIẾT BỊ THÔNG MINH"
Chủ Nhật, ngày 12/7/2020
 
Điều tra ATTT

Khảo sát thực trạng về công tác bảo đảm an toàn thông tin 2017

11:57 | 27/10/2017

Hiệp hội ATTT Việt Nam khảo sát ATTT 2017 trên phạm vi toàn quốc và công bố kết quả tại hội thảo quốc tế Ngày ATTT Việt Nam

Khảo sát An toàn thông tin 2016

09:22 | 18/10/2016

Khảo sát tình hình triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin


 
Đơn vị bảo trợ
MIC
Đồng tổ chức
.
VNISA AIS

Cyber Comman 86 VNCERT


CÁC NHÀ TÀI TRỢ 2018

TÀI TRỢ CHÍNH: Cuộc thi SV với ATTT

TÀI TRỢ BÌNH CHỌN

TÀI TRỢ VÀNG

TÀI TRỢ BẠC

ĐỒNG TÀI TRỢ

THAM GIA GIAN HÀNG

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG