NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2018

"AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ THIẾT BỊ THÔNG MINH"
Chủ Nhật, ngày 12/7/2020
 
Hội thảo

GIỚI THIỆU KHU VỰC TRÌNH DIỄN CÔNG NGHỆ AN TOÀN THÔNG TIN

09:41 | 22/11/2018

Khu trình diễn trong không gian mở, nhấn mạnh tính trình diễn (PoC, demo) các công cụ, sản phẩm, phần mềm ATTT hướng cộng đồng hoặc hướng nghiên cứu, không hướng thương mại hóa

Chương trình Hội thảo quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018”

09:20 | 14/06/2018

Hội thảo có chủ đề: An toàn thông tin trên nền tảng trí tuệ nhân tạo và thiết bị thông minh

Hội thảo - triển lãm quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018”

09:17 | 14/06/2018

Hội thảo - triển lãm quốc tế với chủ đề "An toàn thông tin trên nền tảng trí tuệ nhân tạo và thiết bị thông minh" sẽ diễn ra ngày 30/11/2018, tại Khách sạn Lotte Hà Nội

Các phát biểu và tham luận tại buổi chiều hội thảo ATTT 2017

09:51 | 11/12/2017

Các tham luận tại 2 phiên hội thảo chuyên đề buổi chiều

Các phát biểu và tham luận tại buổi sáng hội thảo ATTT 2017

09:41 | 11/12/2017

Các bài trình bày tham luận tại phiên toàn thể buổi sáng với chủ đề "An toàn thông minh trong thế giới kết nối mới"

An toàn thông minh trong thế giới kết nối mới

16:12 | 03/12/2017

Đó là chủ đề Hội thảo quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2017 diễn ra vào ngày 01/12/2017 tại Hà Nội.

Chương trình hội thảo ở thành phố Hồ Chí Minh

21:16 | 19/11/2017

Hội thảo quốc tế Ngày ATTT Việt Nam 2017 diễn ra ở Tp Hồ Chí Minh ngày 23/11/2017 tại trung tâm hội nghị GEM

Chương trình hội thảo ở Hà Nội

10:01 | 20/07/2017

Hội thảo quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2017 diễn ra ở Hà Nội tại khách sạn Lotte ngày 01/12/2017

Thông tin hội thảo quốc tế

10:01 | 20/07/2017

Hội thảo quốc tế với chủ đề: ‘‘An toàn thông minh trong thế giới kết nối mới’’ diễn ra ở Hà Nội ngày 01/12/2017 và TP HCM ngày 23/11/2017

Các phát biểu và tham luận tại buổi sáng hội thảo ATTT 2016

10:26 | 14/12/2016

Phát biểu khai mạc và tham luận tại phiên toàn thể buổi sáng


 1 2 

 
Đơn vị bảo trợ
MIC
Đồng tổ chức
.
VNISA AIS

Cyber Comman 86 VNCERT


CÁC NHÀ TÀI TRỢ 2018

TÀI TRỢ CHÍNH: Cuộc thi SV với ATTT

TÀI TRỢ BÌNH CHỌN

TÀI TRỢ VÀNG

TÀI TRỢ BẠC

ĐỒNG TÀI TRỢ

THAM GIA GIAN HÀNG

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG