NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2018

"AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ THIẾT BỊ THÔNG MINH"
Thứ Năm, ngày 13/8/2020
 
Hội thảo >> Tham luận hội thảo

Các phát biểu và tham luận tại buổi sáng hội thảo ATTT 2017

Cập nhật lúc: 09:41:21 AM, 11/12/2017

Các bài trình bày tham luận tại phiên toàn thể buổi sáng với chủ đề "An toàn thông minh trong thế giới kết nối mới"

An toàn dữ liệu: Nguyên lý cơ bản, chính sách, thực hành
Data Security: Key Principles, Best Practices, Policy Implications

Mr. Ankush Chowdhary, Principal Security Advisor -- AMAZON WEB SERVICES

Thực trạng về ATTT tại Việt Nam
Vietnam Information Security status

Mr. Vu Quoc Khanh - VNISA

Đổi mới bảo mật phù hợp với thực tế hiện nay
Innovating for a New Security Reality

Mr. Luu Danh Anh Vu - Country Manager, Security, IBM Vietnam

Tầm quan trọng của phân tích trong quản lý an toàn và rủi ro
The Emerging Importance of Analytics in Managing Security and Risk

Derrick Ng - Head of Channel Sales/SEA, HK, TW & KR - Micro Focus

Mối quan hệ giữa an ninh quốc gia và ATTT thiết bị đầu cuối
"The Importance of Security Policies and Endpoint Security in Korea"  – NSRI

Mrs. Ejoong Yoon  - Jiran

Đổi mới và phát triển với kiến trúc an toàn thông minh
“Building the foundation for Growth & Innovation with an Intelligent Security Architecture
Pham Anh Liem – Solutions Architect, M-Security Technology

Giải pháp cho một hệ sinh thái thông tin mạng an toàn
Collaborative approaches to the cybersecurity ecosystem

Mrs. Claudia Chan – Giám đốc Chính sách công và Quan hệ Chính phủ khu vực ASEAN và Việt Nam - GOOGLE

Phân tích dòng dữ liệu được mã hóa và kiến trúc chuyển mạch mới để bóc trần tấn công mạng
Make invisible visible with Encrypted Traffic Analytics and Innovated Switching platform

Mr. Trinh Ngoc Minh, Cyber Security Specialist Cisco Systems Vietnam


In bài này 
 
Đơn vị bảo trợ
MIC
Đồng tổ chức
.
VNISA AIS

Cyber Comman 86 VNCERT


CÁC NHÀ TÀI TRỢ 2018

TÀI TRỢ CHÍNH: Cuộc thi SV với ATTT

TÀI TRỢ BÌNH CHỌN

TÀI TRỢ VÀNG

TÀI TRỢ BẠC

ĐỒNG TÀI TRỢ

THAM GIA GIAN HÀNG

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG