NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2018

"AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ THIẾT BỊ THÔNG MINH"
Thứ Hai, ngày 10/12/2018
 
Hội thảo >> Thông tin hội thảo

Hội thảo - triển lãm quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018”

09:17 | 14/06/2018

Hội thảo - triển lãm quốc tế với chủ đề "An toàn thông tin trên nền tảng trí tuệ nhân tạo và thiết bị thông minh" sẽ diễn ra ngày 30/11/2018, tại Khách sạn Lotte Hà Nội

An toàn thông minh trong thế giới kết nối mới

16:12 | 03/12/2017

Đó là chủ đề Hội thảo quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2017 diễn ra vào ngày 01/12/2017 tại Hà Nội.

Thông tin hội thảo quốc tế

10:01 | 20/07/2017

Hội thảo quốc tế với chủ đề: ‘‘An toàn thông minh trong thế giới kết nối mới’’ diễn ra ở Hà Nội ngày 01/12/2017 và TP HCM ngày 23/11/2017


 
Đơn vị bảo trợ
MIC
Đồng tổ chức
.
VNISA AIS

Cyber Comman 86 VNCERT


CÁC NHÀ TÀI TRỢ 2018

TÀI TRỢ CHÍNH: Cuộc thi SV với ATTT

TÀI TRỢ BÌNH CHỌN

TÀI TRỢ VÀNG

TÀI TRỢ BẠC

ĐỒNG TÀI TRỢ

THAM GIA GIAN HÀNG

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG