NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2018

"AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ THIẾT BỊ THÔNG MINH"
Chủ Nhật, ngày 12/7/2020
 
Trang chủ >> Đơn vị tổ chức

Các đơn vị đồng tổ chức Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018

Cập nhật lúc: 09:08:47 AM, 14/06/2018


Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) là tổ chức xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin (ATTT) tại Việt Nam, được thành lập ngày 14/08/2007 theo quyết định số 1078/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

VNISA có nhiệm vụ tham gia phản biện, xây dựng chính sách của nhà nước trong lĩnh vực ATTT; tổ chức các hoạt động đào tạo, tư vấn chính sách và chuyên môn về ATTT, liên kết các hội viên tham gia hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tổ chức truyền thông, quảng bá nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tại Việt Nam và hợp tác với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Là cầu nối liên kết hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin trong và ngoài nước, đến nay VNISA đã có hơn 160 hội viên, gồm các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, ngân hàng - tài chính, viễn thông, cung cấp sản phẩm, giải pháp CNTT, ATTT...trong cả nước. Trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực CNTT&TT tại Việt Nam

Hơn 10 năm qua, hoạt động của VNISA đã có nhiều hiệu quả thiết thực, được đánh giá cao, tạo được uy tín trong cộng đồng CNTT, ATTT tại Việt Nam và ngày càng thu hút được sự quan tâm, ủng hộ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế (xem thêm tại website http://vnisa.org.vn).

Cục An toàn thông tin là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (được thành lập năm 2014), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về an toàn thông tin. (xem thêm tại website https://ais.gov.vn)

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (được thành lập từ năm 2005), thực hiện chức năng điều phối hoạt động ứng cứu sự cố máy tính trên toàn quốc; cảnh báo kịp thời các vấn đề về an toàn mạng máy tính; thúc đẩy hình thành hệ thống các CERT trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; là đầu mối trong việc hợp tác với các tổ chức ứng cứu máy tính (CERT) nước ngoài. (xem thêm tại website http://vncert.gov.vn)

Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ tư lệnh 86) được thành lập theo Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 15/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, giúp Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công nghệ thông tin trong toàn quân.


In bài này 

Các tin khác

 
Đơn vị bảo trợ
MIC
Đồng tổ chức
.
VNISA AIS

Cyber Comman 86 VNCERT


CÁC NHÀ TÀI TRỢ 2018

TÀI TRỢ CHÍNH: Cuộc thi SV với ATTT

TÀI TRỢ BÌNH CHỌN

TÀI TRỢ VÀNG

TÀI TRỢ BẠC

ĐỒNG TÀI TRỢ

THAM GIA GIAN HÀNG

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG