NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2018

"AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ THIẾT BỊ THÔNG MINH"
Chủ Nhật, ngày 12/7/2020
 
Tài trợ

Tài trợ cho các hoạt động khác của sự kiện

10:28 | 14/06/2018

Các gói tài trợ Hội thảo - Triển lãm

10:24 | 14/06/2018

Hồ sơ tài trợ sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018

10:06 | 14/06/2018

Để sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018 thành công tốt đẹp, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam kính mời lãnh đạo Quý tổ chức, doanh nghiệp tham gia và hỗ trợ cho sự kiện


 
Đơn vị bảo trợ
MIC
Đồng tổ chức
.
VNISA AIS

Cyber Comman 86 VNCERT


CÁC NHÀ TÀI TRỢ 2018

TÀI TRỢ CHÍNH: Cuộc thi SV với ATTT

TÀI TRỢ BÌNH CHỌN

TÀI TRỢ VÀNG

TÀI TRỢ BẠC

ĐỒNG TÀI TRỢ

THAM GIA GIAN HÀNG

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG