NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2018

"AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ THIẾT BỊ THÔNG MINH"
Chủ Nhật, ngày 12/7/2020
 
Tài trợ >> Tài trợ Hội thảo - Triễn lãm

Các gói tài trợ Hội thảo - Triển lãm

Cập nhật lúc: 10:24:38 AM, 14/06/2018


Các gói tài trợ Hội thảo - Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018

1

Tài trợ Chính (01 nhà tài trợ duy nhất)

2

Tài trợ Vàng (tối đa 05 nhà tài trợ)

3

Tài trợ Bạc (tối đa 10 nhà tài trợ)

4

Đồng tài trợ

5

Tham gia trưng bày triển lãm

6

Tài trợ Tiệc trưa (01 nhà tài trợ)

7

Tài trợ Tiệc tối (01 nhà tài trợ)

8

Tài trợ Lucky draw (điện thoại, máy tính bảng, …)

9

Quà tặng cho khách tham dự (quà do nhà tài trợ chuẩn bị)


Chi tiết nội dung tài trợ xin xem thêm trong hồ sơ tài trợ


In bài này 
 
Đơn vị bảo trợ
MIC
Đồng tổ chức
.
VNISA AIS

Cyber Comman 86 VNCERT


CÁC NHÀ TÀI TRỢ 2018

TÀI TRỢ CHÍNH: Cuộc thi SV với ATTT

TÀI TRỢ BÌNH CHỌN

TÀI TRỢ VÀNG

TÀI TRỢ BẠC

ĐỒNG TÀI TRỢ

THAM GIA GIAN HÀNG

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG